Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • A hirdetés 891 napja lejárt

Egerszalók Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egerszalóki Szivárvány Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01-2021.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó munkafolyamatok vezetői irányítása, az intézmény törvényes, szakszerű és színvonalas működtetése, különös tekintettel a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Feladata: az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség,

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         • A Kjt. 20§(2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet • magyar állampolgárság • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló oklevelek másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

§         hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, az előírt szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyadi-Buzás Jánosné nyújt, a 36/474-332 /2 mell. vagy 36/574-002/2 mell. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Egerszalók Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 895-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Egerszalók Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 895-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

§         Elektronikus úton Hunyadi-Buzás Jánosné részére a jegyzo@egerszalok.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményeztetési eljárást követő első Képviselő-testületi ülésen Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.egerszalok.hu - 2016. június 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.06.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre