www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 219 napja lett aktiválva

Gyöngyszem Óvoda - Verpelét

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Verpeléti Gyöngyszem Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3351 Verpelét, Petőfi út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés általános feltételek szerint, Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, szakmai indoklás, oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány, adatvédelmi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Nagy Mária nyújt, a 36-359-070 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyszem Óvoda - Verpelét címére történő megküldésével (3351 Verpelét, Petőfi út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyszem Óvoda - Verpelét címére történő megküldésével (3351 Verpelét, Petőfi út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Molnárné Nagy Mária, Heves megye, 3351 Verpelét, Petőfi út 17. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleményezése után az óvodavezető dönt. A nyertes pályázót írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.