Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • A hirdetés 143 napja lejárt

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.11.08-2022.11.07.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Pécsi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény 69.§-ában meghatározottak, különösen: az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

        a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. november 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gróf Regina nyújt, a 82/501-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/140/2017. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/140/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

és

        Elektronikus úton dr. Gróf Regina részére a human@kaposvar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szita Károly, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság meghallgatja. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kaposvar.hu - 2017. július 1.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül. A személyesen vagy postai úton beküldött borítékon fel kell tüntetni a „Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda” és az „Óvodavezetői pályázat” megjelölést. A pályázati anyagot csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani. A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal a human@kaposvar.hu email címre - Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva – is meg kell küldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre