www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 344 napja lett aktiválva

Tokaji Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13.

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig tart –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés az Országos Alapprogram, a helyi Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Empátia, segítőkészség,kommunikációs képesség a gyermekek és szülők felé. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tereminé Szegedi Zsuzsanna nyújt, a 47-352-059 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Óvoda címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tokaji Óvoda címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Tereminé Szegedi Zsuzsanna részére a tokajiovi@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tereminé Szegedi Zsuzsanna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Gróf Apponyi Albert út 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.16.