www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 340 napja lett aktiválva

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01.- 2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az intézményi dokumentumok (SZMSZ, Pedagógiai Program) által meghatározottak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló oklevél másolata

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3414 Bükkzsérc, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K11/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (3414 Bükkzsérc, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K11/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bukkzserc.hu - 2017. július 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.20.