www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Kajdacsi Százszorszép Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kajdacsi Százszorszép Óvoda és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7051 Kajdacs, Arany János utca 122.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves korú gyermekek gondozása, nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motívációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bonyai Zsoltné nyújt, a 06-30-964-1379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kajdacsi Százszorszép Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7051 Kajdacs, Arany János utca 122. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/13839-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kajdacsi Százszorszép Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7051 Kajdacs, Arany János utca 122. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/13839-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Bonyai zsoltné részére a ovoda@kajdacs.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bonyai Zsoltné, Tolna megye, 7051 Kajdacs, Arany János utca 122. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tudnivalókról az érdeklődőket tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyi Önkormányzat hirdetőtábla - 2017. július 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.