www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 334 napja lett aktiválva

Ózdi Béke Telepi Óvodák - Ózd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ózdi Béke Telepi Óvodák Árpád vezér úti Tagóvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01-2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Árpád vezér út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek személyiségének teljes kibontakoztatása, testi, lelki fejlődésének biztosítása. Munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi, összhangban a Köznevelési Törvénnyel, valamint az Óvoda alapdokumentumaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, együttműködési készség, hivatástudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító okirat(ok), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Pirka Edina nyújt, a 48/473599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ózdi Béke Telepi Óvodák - Ózd címére történő megküldésével (3600 Ózd, Újváros tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ózdi Béke Telepi Óvodák - Ózd címére történő megküldésével (3600 Ózd, Újváros tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ózd Város honlapján - 2017. július 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.