www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 313 napja lett aktiválva

Királdi Napközi Otthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Királdi Napközi Otthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3657 Királd, Alsótelep utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, melyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás, és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Kjt. szerinti pályázati feltételeknek való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai életutat bemutató önéletrajz, végzettsége(ke)t igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap másolata, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Veszprémi Krisztina nyújt, a 06309515947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Királdi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (3657 Királd, Alsótelep utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Királdi Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (3657 Királd, Alsótelep utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Nagyné Veszprémi Krisztina részére a nagyneveszpremi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagyné Veszprémi Krisztina, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3657 Királd, Alsótelep utca 24. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Óvodavezetői döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.16.