www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 144 napja lett aktiválva

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7261 Taszár, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus feladatait a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak szerint, a helyi pedagógiai programnak megfelelően, munkaköri leírás alapján felelősségteljesen látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        Annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Utasiné Kenderák Tímea nyújt, a 06-30/3062093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7261 Taszár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-óv/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7261 Taszár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-óv/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Utasiné Kenderák Tímea részére a ovi.taszar@citromail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Utasiné Kenderák Tímea, Somogy megye, 7261 Taszár, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása kapcsán.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre