www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusokra vonatkozó feladatok ellátása a KJT. és a Köznvelési Törvény szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        óvodai nevelés játékkal mesével című program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,motivációs levél,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekasné Lakner Mónika nyújt, a 33/455-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Fazekasné Lakner Mónika részére a fazekasne.lm@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Fazekasné Lakner Mónika, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. B .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre