www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha
-->
intézményvezető helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-jétől 2023. július 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7831 Pellérd, Iskola utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása. Az intézményvezető munkájának támogatása, helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Német nyelv alap szintű nyelvtudás,

        Óvodapedagógusi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vezetői munkakörben szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata, részletes szakmai önéletrajz,szakmai motivációs levél

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Andrea Rita nyújt, a +36307573704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P1275-1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha címére történő megküldésével (7831 Pellérd, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P1275-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Nagy Andrea Rita részére a muvhaz@pellerd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagy Andrea Rita, Baranya megye, 7831 Pellérd, Iskola utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pellerd.hu - 2018. június 28.

        Pellérdi Tükör - 2018. július 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre