www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020. május 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda Pedagógiai Programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerinti óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Empátia, gyermekszeretet, jó kommunikációs és együttműködési képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló iratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Farkas Piroska nyújt, a 0630/6217068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Tóthné Farkas Piroska részére a banokiovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóthné Farkas Piroska, Zala megye, 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth út 49. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre