www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Dencsházai Társult Óvodák és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dencsházai Társult Óvodák és Konyha
Dencsházai Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7915 Dencsháza, Petőfi utca 56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek óvodai oktatása-nevelése a Helyi Pedagógiai Programnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        óvodapedagógusi végzettséget igazoló főiskolai oklevél fénymásolata

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        egészségügyi alkalmasságot igazoló kiskönyv (sikeres pályázat esetén nyújtandó be, de feltétele a kinevezésnek)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dencsházai Társult Óvodák és Konyha címére történő megküldésével (7915 Dencsháza, Petőfi utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Dencsházai Társult Óvodák és Konyha címére történő megküldésével (7915 Dencsháza, Petőfi utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Dr Kun Márta részére a tarsultovodak@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre