www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Tar Csatár Központi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda Szentjakabi Tagóvoda
--> tagóvoda

tagóvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Pécsi utca 124.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

jogszabályban leírtak,intézményi elvárások,munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        óvodapedagógusi gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szakvizsga,

        intézményünk dolgozója

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű jó kommunikációs készség, konfliktuskezelés, együttműködési készség,rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        vezetői pályázat,szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabainé Kósz Erika nyújt, a +36303965960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tar Csatár Központi Óvoda címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Pécsi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tar Csatár Központi Óvoda címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Pécsi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Csabainé Kósz Erika részére a tarcsatar.ovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Csabainé Kósz Erika, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Pécsi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes meghallgatás után, a nevelőtestület véleményének kikérése, 3 tagú vezetői bizottság döntése

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre