www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Bérbaltavári Micimackó Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bérbaltavári Micimackó Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9831 Bérbaltavár, Béke utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Főiskola (óvodapedagógus), az Nkt. 67. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Részletes szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németné Hajas Zsuzsanna nyújt, a 0694/709-707 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bérbaltavári Micimackó Óvoda címére történő megküldésével (9831 Bérbaltavár, Béke utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/286-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus .         Postai úton, a pályázatnak a Bérbaltavári Micimackó Óvoda címére történő megküldésével (9831 Bérbaltavár, Béke utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/286-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus .

        Személyesen: Némethné Hajas Zsuzsanna, Vas megye, 9831 Bérbaltavár, Béke utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az óvodavezető bírálja el. A kiíró a pályázat eredménytelené nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oszkói Közös Hivatal hirdetőtábláján - 2018. július 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre