www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8911 Nagykutas, Diós út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság; büntetlen előélet; végzettséget igazoló okírat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

        ECDL

        szakmai gyakorlat, tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        empátia, gyermekszeretet, jó kommunikációs és együttműködési készség; önálló munkavégzés ,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Szakmai elhívatottság;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar állampolgárság; büntetlen előélet; végzettséget igazoló okírat

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Dervalics Éva nyújt, a 06/70/388-7807 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (8911 Nagykutas, Diós út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykutasi Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (8911 Nagykutas, Diós út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Némethné Dervalics Éva részére a kutasovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre