www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Pusztahencsei Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pusztahencsei Óvoda és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7038 Pusztahencse, Kossuth Lajos utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása vegyes életkorú óvodai csoportban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Gyermekszeretet, jó kommunikációs készség, szakmai elhivatottság, csapat munkára való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyfalusi Ilona nyújt, a 75/333-058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztahencsei Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7038 Pusztahencse, Kossuth Lajos utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztahencsei Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7038 Pusztahencse, Kossuth Lajos utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Nagyfalusi Ilona részére a pusztahencse.ovoda@tolna.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető bírálja el, a fenntartó egyetértésével. A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre