www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7150 Bonyhád, Perczel M. utca 27/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása, a keresztény értékek közvetítése óvodáskorú gyermekek felé és minden olyan feladat, amit a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hitoktatói végzettség

        vallásgyakorlás

Elvárt kompetenciák:

        magas színvonalú kommunikációs készség és pedagógiai-szakmai felkészültség,

        gyermekszeretet, elhivatottság, együttműködési készség, önállóság, hitelesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 353-6/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 353-6/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Lovagné Tauth Veronika részére a ovodatitkar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatását követően döntéshozatal az állást betöltő személyéről. A pályázat eredményéről minden pályázó e-mailben értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.varazskapuovoda.hu - 2018. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varazskapuovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre