www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Egervári Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egervári Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 25 órás

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8913 Egervár, József Attila utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint a rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógusi munkakör - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai, fényképes szakmai önéletrajz, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, gyermekszeretet, tolerancia.lelkiismeretesség, pontos munkavégzés, alázat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai, fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bangó Zoltánné nyújt, a 06308266719 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egervári Óvoda címére történő megküldésével (8913 Egervár, József Attila utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Egervári Óvoda címére történő megküldésével (8913 Egervár, József Attila utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-15/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Bangó Zoltánné részére a elaiov@vipmail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bangó Zoltánné, Zala megye, 8913 Egervár, József Attila utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A sikeres pályázó értesítése telefonon. A sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot vagy személyesen átvehető az óvodavezetőtől augusztus 5- ig.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre