www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • GovHU
  • Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 186 napja lett aktiválva

Lenti Napközi Otthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lenti Napközi Otthonos Óvoda
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Vörösmarty utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai Nevelés a Pedagógiai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        Magyar Állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Hivatástudat, elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi Bizonyítvány, Végzettséget Igazoló Dokumentumok másolata, Egészségügyi Alkalmassági Igazolás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (8960 Lenti, Vörösmarty utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (8960 Lenti, Vörösmarty út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Gál Elekné, Zala megye, 8960 Lenti, Vörösmarty utca 41. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag áttekintése után elektronikus formában történő értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lenti Napközi Otthonos Óvoda Hirdetőtáblája - 2018. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

e-mail cím megadása

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre