www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3373 Besenyőtelek, Fő út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a Köznev. Tv. és az ÓNAP alapján. 3 hónapos próbaidővel válik határozatlanná.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        innovatív gondolkodás, változásokhoz való pozitív hozzáállás, önképzés igénye, terhelhetőség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        előnyt élvez a településen élő jelentkező

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés képessége, együttműködés, példamutató megjelenés és kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a bűntetlen előélet igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbánné Tuza Éva nyújt, a 06706365299 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3373 Besenyőtelek, Fő út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3373 Besenyőtelek, Fő út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Urbánné Tuza Éva részére a besenyotelek.ovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Urbánné Tuza Éva, Heves megye, 3373 Besenyőtelek, Fő út 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Helyben, szokásos módon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre