Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • A hirdetés 177 napja lejárt

Nagykanizsa Központi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsa Központi Óvoda
-->
intézményvezető-helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01-2023.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Muraközi utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény szerint az óvodában folyó pedagógiai munka vezetésének segítése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. Végrehajtja az SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által delegált vezetői feladatokat. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az intézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi igazgatási teendőket. Koordinálja a külső szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat és működteti a belső intézményi ellenőrzési rendszert. Ellátja az intézményvezető-ohelyettesítését az SZMSZ-ben foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat -1 év alatti szakmai gyakorlat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi fedhetetlenség, cselekvőképesség

        A Kjt. 20 § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        A nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai életrajza

        A képesítést igazoló okiratok másolata

        Az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy 1. A pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 2. Teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg. 3. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban ) összeférhetetlenség nem áll fenn. 4. Nem áll cselekvőképességet kizáró, gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Központi Óvoda címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Muraközi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-97/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Központi Óvoda címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Muraközi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-97/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és Nemzeti Köznevelésről szóló tv. előírásaink megfelelően a pályázatot a Nagykanizsa Központi Óvoda intézményvezetője véleményezi. A kinevezésről a Nagykanizsa Központi Óvoda intézményvezetője, mint kinevezési jogkör gyakorlója dönt , döntéséhez beszerzi a nevelőtestület, a szülői szervezet véleményét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nkkozpontiovi.hu - 2018. június 20.

        www.nagykanizsa.hu - 2018. június 20.

        Sormás, Liszó, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom társulási tagok honlapja - 2018. június 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre