www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 151 napja lett aktiválva

Játékvár Óvoda Szentgotthárd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

SZEOB Játékvár Óvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, szakmai életút,

        a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

        hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltása alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varjuné Molnár Katalin nyújt, a 94/554-079, 06/30/617-9444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Játékvár Óvoda Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Kossuth L. utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szsz/263.-7/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Játékvár Óvoda Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szsz/263.-7/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ovodaksztg.hu - 2018. június 25.

        www.szentgotthard.hu - 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovodaksztg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre