www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 187 napja lett aktiválva

Kistormási Katica Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kistormási Katica Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7068 Kistormás, Dózsa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Kommunikációs képesség, gyermekszeretet, együttműködő készség, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fuzik Erzsébet nyújt, a 0620/2035120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistormási Katica Óvoda címére történő megküldésével (7068 Kistormás, Dózsa utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kt/156/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kistormási Katica Óvoda címére történő megküldésével (7068 Kistormás, Dózsa utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kt/156/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Fuzik Erzsébet részére a kistormasovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Vislócki Virág, Tolna megye, 7068 Kistormás, Dózsa utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Érvényes pályázatok beérkezése után, személyes meghallgatást követő intézményvezetői döntés. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kolesd.hu - 2018. július 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre