www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 179 napja lett aktiválva

Pacsai Napsugár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pacsai Napsugár Óvoda
óvodapedagógus

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8761 Pacsa, József A. utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógusi program, valamint munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        3 hónap próbaidő vállalása

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, csapatmunka, igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vági Gabriella nyújt, a +36306485325 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pacsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (8761 Pacsa, József A. utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/82-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Pacsai Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (8761 Pacsa, József Attila utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/82-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Vági Gabriella, Zala megye, 8761 Pacsa, József A. utca 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételnek megfelelő pályázatról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Pacsai Napsugár Óvoda vezetője dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pacsa.hu - 2018. július 13.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre