www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Tiszanánai Tündérkert Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszanánai Tündérkert Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 116.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjával való azonosulás. A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. A gyermekek testi épségének megóvása, erkölcsi védelme, személyiségük fejlesztése, a szülőkkel való korrekt kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű szakmai hozzáértés, kommunikáció, együttműködés, problémamegoldás, elkötelezettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2232/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2232/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határideje után személyes elbeszélgetés. A Tiszanánai Tündérkert Óvoda nevelőtestület véleményezése alapján az óvodavezető dönt, melynek eredményéről minden pályázót értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        tündérkertovi.hu - 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tündérkertovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre