Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • A hirdetés 1014 napja lejárt

Kocsolai Óvodai Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kocsolai Gyermeklánc Óvoda
-->
vezető óvónő (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7212 Kocsola, Kossuth utca 66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kocsolai Gyermeklánc Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása, azaz az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, óvodapedagógus,

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

§         pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program

§         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget igazoló okiratok

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zoltán nyújt, a 74/584015, -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kocsolai Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (7212 Kocsola, Kossuth utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K. 943/2015 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Kocsolai Óvodai Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (7212 Kocsola, Kossuth utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K. 943/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

és

§         Elektronikus úton Horváth Zoltán részére a kocsolaiovodaitarsulas@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. §-a szerint. A végleges döntést a Kocsolai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2015. június 30.

§         Csikóstőttős, Dalmand és Kocsola község hirdetőtábláin. - 2015. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.10.