Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • A hirdetés 945 napja lejárt

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, az óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátása, a munkáltatói jogok gyakorlása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         Lovári nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség,

§         Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett vezető óvodapedagógus szakképzettség.

§         Az Nkt.67.§.(1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Nemzetiségi óvodai nevelésben szerzett tapasztalat.

§         Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz.

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

§         Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata.

§         3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         Nyilatkozat arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berényi András polgármester nyújt, a 52/375-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1933/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi , Szabadság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1933/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

§         Személyesen: Berényi András polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és választja meg az intézményvezetőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2015. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hosszupalyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.16.