www.topjob.hu

óvodatitkár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 334 napja lett aktiválva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros

óvodatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.01. - előreláthatólag 2019.12.09. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodával kapcsolatos adminisztrációs és ügyintézési teendők ellátása (iktatás, postázás, irattár kezelés). KIR felület kezelése, gyermek ügyek kezelése. Nevelő-oktató munka segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        egészségügyi alkalmasság

        büntetlen előélet

        betöltött tizennyolcadik életév

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés,

        Gyakorlott szintű gépírás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló oklevél másolatok

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 287-1-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaújváros címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 287-1-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon - 2017. július 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.