Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető beosztás


  • A hirdetés 1171 napja lejárt

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 01. napjától 2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás utca 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az ésszerű és takarékos gazdálkodás, az intézményi költségvetés betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság; büntetlen előélet,illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;cselekvőképesség;pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;az adott intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre,teljes m.időre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő,határozatlan időre, teljes m.időre szóló alkalm.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat vagy azok másolata; 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, foglalkoztatástól való eltiltást igazoló, eredeti hatásági erkölcsi bizonyítvány; részletes szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program fejlesztési elképzelésekkel;szakmai gyakorlatról szóló igazolás.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt, a 06/52/563257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 158-2/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető beosztás. §         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4220 Hajdböszörmény, Bocskai tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 158-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető beosztás.

§         Személyesen: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal/Iktató, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik. A pályázókat az Oktatási és Művelődési Bizottság is meghallgatja, majd a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a magasabb vezetői megbízásról. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 2015. évi 4. szám

§         Szabadhajdú Hetilap - XXV. évf. 8. szám - 2015. március 6.

§         Hajdúböszörmény Város honlapja - 2015. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázathoz csatolandó iratok a fent leírtakon túl: nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához; nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület a pályázó személyét érintő ügyet nyílt-, vagy zárt ülésen tárgyalja; nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízásával a Kjt., illetve Nkt. vonatkozó rendelkezése szerint összeférhetetlenség nem áll fenn; nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre