Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető (magasabb vezető) beosztás


  • A hirdetés 1129 napja lejárt

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5322 Tiszaszentimre, Rózsa út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség,

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         cselekvőképesség

§         bűntetlen előélet

§         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő teljes munkidőre szóló alkalmazás

§         a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         óvodapedagógus - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Papp Irén nyújt, a 06-59/516-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 276/2015 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető) beosztás . §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 276/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető) beosztás .

§         Személyesen: Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal Juhászné Papp Irén, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tiszaszentimre.hu - 2015. február 25.

§         hirdetőtábla Községháza - 2015. február 25.

§         Oktatási és Nevelési Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai: - önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, vagy azok közjegyző által hitelesített másolata, -az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza, - szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges kezeléséhez hozzájárul - nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához, - nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, - a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti, - a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy — pályázatával kapcsolatban — testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását, - amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről, - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2015.07.15-ig kell benyújtani

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.26.