www.topjob.hu

óvodavezető (magasabb vezető)


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Mátraderecske Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mátraderecskei Szivárvány Óvoda
--> Mátraderecskei Szivárvány Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.16.-tól 2023.08.15.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16.-tól 2023.08.15.-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3246 Mátraderecske, Mátra utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény 69.§-ban meghatározottak, különösen: az intézményvezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltató jogokat a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata

        előzetes kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vezetői megbízásról szóló előterjesztés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kívánja -e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mátraderecske Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3246 Mátraderecske, Hősök tere 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2018. (VII.11.) , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Mátraderecske Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3246 Mátraderecske, Hősök tere 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2018. (VII.11.) , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre