Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 952 napja lejárt

Vésztő Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         nevelési-oktatási intézményben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes, szakmai életrajz

§         képesítést igazoló okiratok másolata

§         a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (továbbiakban vezetési program)

§         a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan

§         szakmai gyakorlat, valamint a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Sándor polgármester nyújt, a +36306767455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Vésztő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016/Á , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Vésztő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016/Á, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

§         Személyesen: Molnár Sándor polgármester, Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth utca 62. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a vezetési programot a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint véleményezteti, majd ezt követően dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.veszto.hu - 2016. január 19.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.01.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre