Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1022 napja lejárt

Harkányi Körzeti Óvodai Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Harkányi Óvoda
-->
magasabb vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7815 Harkány, Dankó Pista utca 7/1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) számú, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, az adott nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízatás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői gyakorlat, pedagógiai szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelt érdemlő másolata, Az intézmény vezetésére vonatkozó, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program,Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel,

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri, Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markovics Boglárka nyújt, a 72/480-202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás címére történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi S. utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 634/2016. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás címére történő megküldésével (7815 Harkány, Dankó Pista utca 7/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 634/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követő harmincadik napot követő első testületi ülésen hoz döntést a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális közlöny 2016/6. szám

§         www.harkany.hu - 2016. február 16.

§         A társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.17.
Iratkozzon fel állásértesítőre