Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 736 napja lejárt

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.08.01.napjától 2021.07.31. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata által fenntartott és működtetett Gávavencsellői Csicsergő Óvoda vezetése (székhelye: Gávavencsellő, Hősök tere 1., telephely óvodája Gávavencsellő, Kápolna u. 3.), az ehhez kapcsolódó feladatok: pedagógiai feladatok, szakmai tevékenységek szervezése, tervezése, pályázatok készítése, személyzeti és gazdasági feladatok ellátása, kapcsolattartás a nevelési- oktatási telephellyel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         óvodapedagógusi munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat,

§         vezetői munkakörben legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá tartalmaz lakcímet, telefonszámot és email elérhetőséget,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát,

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,

§         szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

§         pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vojtó Mihályné polgármester nyújt, a 0642/572-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 260/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 260/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Vojtó Mihályné polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.gavavencsello.hu - 2016. február 19.

§         Oktatási Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével - három hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.20.
Hasonló állások
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...