Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 954 napja lejárt

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vackor Napköziotthonos Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Kormos I. lakótelep .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus - munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

§         A Kjt. 20. § (2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Óvodában szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló okiratmásolatok, kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel.

§         Szakmai önéletrajz, vezetői program, a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul. Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

§         Vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHO/193-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHO/193-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Dr. Árvay István polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. február 26.

§         Mosonmagyaróvár Város honlapja - 2016. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mosonmagyarovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre