Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 681 napja lejárt

Ikervár Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ikervári Mesevár Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1. -2021. július 1.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9756 Ikervár, Gróf Batthyány Lajos utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény rendelkezései szerint a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az intézmény vezetésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,- - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga - közoktatás vezetői szakképzettség

§         a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a vezetői megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         magyar állampolgárság; büntetlen előélet; annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz;az intézmény vezetésére-fejlesztésére vonatkozó program;iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végzett tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt;

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna jegyző nyújt, a 06/95-490-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ikervár Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( Ikervár, Kossuth u. 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/359/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Ikervár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9756 Ikervár, Kossuth utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/359/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az óvodavezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny-2016. áprilisi száma

§         Ikervár településen a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán történő közzététel - 2016. március 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.