Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 976 napja lejárt

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Margaréta Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 1. - 2021. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9436 Fertőszéplak, Soproni utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) számú, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló Korm.rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, az adott nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízatás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

§         a nevelési, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         Magyar állampolgárság

§         Cselekvőképesség

§         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

§         helyzetelemzésre épülő vezetői program

§         pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálást nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

§         pályázó nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezér Beáta jegyző nyújt, a (99) 537-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2016/F. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2016/F., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

§         Személyesen: Vezér Beáta jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követő harmincadik napot követő első testületi ülésen hoz döntést Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot erdménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.fertoszeplak.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre