Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 792 napja lejárt

Nagyközségi Önkormányzat - Kállósemjén

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4342 Kállósemjén, Dózsa György utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatokat. Felel az egy vegyes csoporttal is működő óvoda szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat beosztottjai felett. Pályázati lehetőség figyelemmel kísérése és azokra eredményes pályázatok készítése. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

§         magyar állampolgárság

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés

§         • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget

§         • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát;

§         • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); • szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, • szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás

§         • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

§         • a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Belicza László nyújt, a 06-20-548-0260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat - Kállósemjén címére történő megküldésével (4324 Kállósemjén, Kossuth út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1706-2/2013 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat - Kállósemjén címére történő megküldésével (4324 Kállósemjén, Kossuth út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1706-2/2013, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Pisákné Páll Ilona, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jogszabályban meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezést követően az önkormányzat képviselő-testülete hallgatja meg a pályázót és annak alapján dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. március 17.

§         Önkormányzati hírdető tábla - 2016. március 16.

§         önkormányzat honlapja - 2016. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallosemjen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Hasonló állások
Közbeszerzési referens (INTS/20/12)

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Pályázatírás, energetikai fejlesztés, növekedés...
Budapest, Budapest, Pest, Nyíregyháza, Szabo...