Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 938 napja lejárt

Máriakálnok Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16.-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9231 Máriakálnok, Petőfi utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a pedagógiai program megvalósulásáért, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellátásáért, továbbá a gyermekvédelmi jelzőrendszer köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség,

§         Óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz

§         - vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket

§         - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (2c) bekezdés rendelkezésének megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány)

§         - a végzettséget igazoló oklevelek másolata

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását a döntés meghozatala során

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kránitz Péter nyújt, a 06203950501 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Máriakálnok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1045/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Máriakálnok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1045/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről – a Kjt.-ben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével – a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.korjegyzoseg.com - 2016. április 6.

§         www.mariakalnok.hu - 2016. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mariakalnok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre