Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 643 napja lejárt

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Szivárvány Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.10.01. - 2021.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 39/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, -a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, -a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézméynben pedagógus munakakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség ,

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         -magyar állampolgárság

§         - büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;

§         - cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;

§         - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;

§         -30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltitltás hatály alatt;

§         -a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

§         -a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség

§         -a Szombathelyi Szivárvány Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;

§         -részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásti Zsuzsanna nyújt, a 94/520-176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67453-2/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67453-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Pásti Zsuzsanna, Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. III. 313..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleméyét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevelőtestületi véleményezési határidő lejárátá követő harmincadik napot követő képvi

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szombathely.hu - 2016. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat papír alapon 5 példányban kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.05.12.