Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 625 napja lejárt

Fényeslitke Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fényeslitkei Ligetszépe Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01.-2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 94.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Fényeslitke Község Óvodai Intézménye Intézményvezetői feladatainak az ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

        Öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        Magyar állampolgár

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        Szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

        Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mártha Mihály Tibor polgármester nyújt, a 30/6-920-930 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fényeslitke Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4621 Fényeslitke, Kossuth utca 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 891/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Fényeslitke Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4621 Fényeslitke, Kossuth utca 96. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 891/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Fényeslitke Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésén. A képviselő testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.fenyeslitke.hu

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fenyeslitke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre