Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 661 napja lejárt

Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.augusztus 1 - 2022. július 31 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9735 Csepreg, Nádasdy utca 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a Nevelési-oktatási intézmények működésével és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Óvodában végzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az Nkt. 67. § (1) a)-d) pontjában meghatározottak szerint: a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - az Nkt. 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        az Nkt. 67. § (1) a)-d) pontjában meghatározottak szerint: a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - az Nkt. 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        b) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőra szóló alkalmazás

        magyar állampolgárság,vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. §. (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés.

        az NKT 67. §. (6) bekezdése alapján többcélú intézményben intézményvezetői megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra létesíthető intézmény vezetői megbízáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike mesterfokozatot ír elő, az intézményvezetői megbízáshoz erre van szükség

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) 66. §.(1) b) és c) pontja alapján ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        B katergóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeéséhez hozzájárul

        az intézmény vezetésre vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát

        adatkezelési nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásáben részt vevők a pályázata tartalmát megismerhetik

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        nyilatkozat arról, hjogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének

        a pályázó szakmai önéletrajza

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igénylésének igazolása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vlasich Krisztián nyújt, a 06-94-565-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4731/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4731/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton Vlasich Krisztián - társulási elnök részére a titkarsag@csepreg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Vlasich Krisztián - társulási elnök, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja - 2016. december 23.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Csepreg Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

WWW.csepreg.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre