Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 443 napja lejárt

Tihany Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Visszhang Óvoda
-->
óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.15. napjától 2022. augusztus 15. napjáig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz. Büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tósoki Imre polgármester nyújt, a 87/538-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tihany Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/34/2017- , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tihany Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/34/2017-, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: , Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követően dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tihany.hu

        Tihany TV képújság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakás szükség esetén megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.