Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 629 napja lejárt

Edelény Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, Mátyás király 7/a .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        - büntetlen előélet

        - pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        - annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        - óvodapedagógus felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés tartására.

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt

        - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési programot

        az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

        - a pályázó szakmai életrajzát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Oszkár polgármester nyújt, a 48/524-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Edelény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Edelény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. A megbízásról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.03.
Iratkozzon fel állásértesítőre