Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 922 napja lejárt

Vasvár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vasvári Ficánkoló Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 06.01.- 2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; magyar állampolgárság; - büntetlen előélet; - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; - a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pályázó vállalja, hogy intézményvezetői kinevezése esetén a kinevezését követő 1 éven belül – munkáltató költségén - megkezdi „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. Rész I. Alapellátások 2. Bölcsőde C./ pontjában előírt végzettséget.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázó szakmai önéletrajza; - az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; - végzettséget igazoló okiratok másolata; - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; - pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; - pályázó nyilatkozata a pályázati előny vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Balázs polgármester nyújt, a 94/572-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vasvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/47-2/2017/Ált. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Vasvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/47-2/2017/Ált., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

        Személyesen: Tóth Balázs polgármester, Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az óvodavezetői megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján - 2017. február 7.

        város honlapján - 2017. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.08.
Iratkozzon fel állásértesítőre