Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 675 napja lejárt

Sárvár Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sárvári Vármelléki Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre: 2017.08.01-2022.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az Nkt. 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokat. Gazdálkodási feladatait a Városgazdálkodás Sárvárral együttműködve látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - Az Nkt. 67.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        - legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.(Nkt. 67. § (1) c) pontja szerint) - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        - az Nkt. 66.§ (1) b) pontja alapján büntetlen előélet és a pályázóval szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), (2c) bekezdésében felsorolt kizáró okok.

        - cselekvőképesség,

        - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz,

        - a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó az intézményvezetésre vonatkozó vezetési program,

        - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

        - közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondora István polgármester nyújt, a 95/323-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Sárvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület - 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

        Személyesen: Kondora István polgármester, Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései szerint. A pályázókat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatás és Kulturális Közlöny

        Sárvári Hírlap - 2017. február 10.

        Sárvár város honlapja - 2017. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarvarvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre