Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 589 napja lejárt

Bölcske Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bölcskei Mesevár Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.30-tól 2022.07.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7025 Bölcske, Paksi utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök kezeléséért, valamint az intézmény gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett. Elkészíti az intézmény szabályzatait. Teljesíti az intézmény gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Együttműködik a szülői szervezetekkel, az intézményi érdekképviseleti szervekkel. A nevelő testület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése, a nevelő-fejlesztő munka irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt

        Cselekvőképesség

        Intézményvezetői szakképesítés vagy pedagógus szakvizsga

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodavezetői beosztásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

        A képesítést igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41-43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához

        Szakmai önéletrajz

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranya István polgármester nyújt, a 06-75/535-012; 0630/7373-186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bölcske Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7025 Bölcske, Kossuth L. út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 922/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bölcske Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 922/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Baranya István polgármester részére a polghiv@bolcske.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Baranya István polgármester, Tolna megye, 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezését követő első ülésen Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mi újság Bölcskén lakossági tájékoztató

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bolcske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre