Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 562 napja lejárt

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Játéksziget Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01- 2022.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 83.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt - felsőfokú-iskolai végzettség és szakképzettség ,

        pedagógus munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben határozatlan időre történő teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, ne álljon foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        szakmai tapasztalat halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

        iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok, bizonyítványok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázat tartalmának megismeréséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor polgármester nyújt, a 06-54-443-601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 596/2017 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 596/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 109. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189.-191.§-aiban és a 326/2013. (VIII.03.) Kormányrendelet 23.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. április 28.

        Csökmői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Csökmő Nagyközség Önkormányzata honlapján: www.csokmo.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre