Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 621 napja lejárt

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sípos Utcai Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4034 Debrecen, Sípos utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen;

        a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program);

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai;

        90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány – amelyek közül 1 példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre küldendő be „word”, vagy „pdf” dokumentum formájában – csak a szakmai önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya nyújt, a 52/517-608; 52/517-785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Humán Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-61927/2017. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-61927/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (Új Városháza) I. emelet 107. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó: vezetési programját, vezetői képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.debrecen.hu); - 2017. április 6.

        Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtáblája; - 2017. április 6.

        Oktatási és Kulturális Közlöny.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.07.
Iratkozzon fel állásértesítőre